دوچرخه

دسته بندی : وسایل نقلیه» پیدا شده
تلفن 02177197500

نوع دوچرخه
رنگ آبی
محل گم شدن تهران
پلاک --
تاریخ گم / پیدا شدن ذکر نشده
تاریخ درج در سایت 23 / بهمن / 1398
مژدگانی .
توضیحات

 در صورتی  که شیء با گمشده شما مطابقت دارد شناسه زیر را برای پشتیبانی یابنده ارسال نمایید

شناسه:24

شماره تماس:02177197500

تلگرام:yabandeh1