مجهول الهویه

دسته بندی : انسان ها» پیدا شده

نام و نام خانوادگی مجهول الهویه
سن در زمان گم شدن الهویه
محل سکونت آسایشگاه خیریه
محل گم شدن آسایشگاه خیریه
تاریخ گم / پیداشدن ذکر نشده
تاریخ درج در سایت 11/11/98
مژدگانی .
توضیحات

پسر بچه مجهول (به لطف خداوند متعال خانواده اش پیدا شد)

در صورت شناسایی هر یک از افراد  زیر با ما تماس بگیرید