حسن .

دسته بندی : انسان ها» پیدا شده
تلفن 02537228840-42

نام و نام خانوادگی حسن .
سن در زمان گم شدن ذکر نشده
محل سکونت آسایشگاه خیریه
محل گم شدن قم
تاریخ گم / پیداشدن ذکر نشده
تاریخ درج در سایت 11/11/98
مژدگانی .
توضیحات

5حسن: عقب مانده ذهنی که از سال 74 اینجاست قبلا در مراکز تهران نگهداری میشده

در صورت شناسایی هر یک از افراد  زیر با ما تماس بگیرید