دینام ( تسمه خور ) فلزی

دسته بندی : لوازم فنی » پیدا شده
تلفن 02177197500

جنس فلزی
نوع دینام ( تسمه خور )
مکان گم / پیدا شدن تهران
تاریخ گم /پیدا شدن ذکر نشده
تاریخ درج در سایت 27 / بهمن / 1398
مژدگانی .
توضیحات

در صورتی که شیء با گمشده شما مطابقت دارد، شناسه زیر را برای پشتیبانی یابنده ارسال نمایید

شناسه:84

شماره تماس:02177197500

تلگرام:yabandeh1