فرش دستباف

دسته بندی : لوازم خانگی » پیدا شده
تلفن 02177197500

جنس دستباف
نوع فرش
مکان گم / پیدا شدن تهران
تاریخ گم /پیدا شدن ذکر نشده
تاریخ درج در سایت 24 / بهمن / 1398
مژدگانی .
توضیحات

 در صورتی که شیء با گمشده شما مطابقت دارد، شناسه زیر را برای پشتیبانی یابنده ارسال نمایید

شناسه:65

شماره تماس:02177197500

تلگرام:yabandeh1